ცაიტგაისტი: გზის გაგრძელება ZEITGEIST: MOVING FORWARD

გამოშვების წელი: 2011

აღწერა
ცაიტგაისტი: გზის გაგრძელება ZEITGEIST: MOVING FORWARD მხატვრულ-დოკუმენტური ფილმი “ცაიტგაისტი : გზის გაგრძელება ასახავს შემთხვევას საჭირო ტრანზიტის შესახებ მიმდინარე სოციო-ეკონომიკური მონეტარული პარადიგმით, რომლითაც ხელისუფლება შედის მსოფლიო საზოგადოებაში. კულტურული რელატივიზმი, ტრადიციული იდეოლოგიები, ადამიანური და სოციალური გადარჩენა ეკონომიკაზეს ეყრდნობა.